Lehtikuusiparketti

Lehtikuusiparketti on persoonallinen ja kestävä parkettilattiavalinta, jonka raaka-aineena toimii arvostettu havupuulaji: lehtikuusi. Ominaisuuksiensa ansiosta lehtikuusiparketti kestää kulutusta esimerkiksi männystä valmistettua parkettia paremmin. Kovuusarvonsa ansiosta lehtikuusi on lähellä tammen kovuutta. Lehtikuusiparketille ominainen oksaisuus ja värivaihtelu tekevät materiaalista ainutlaatuisen valinnan. Lehtikuusiparkettia myös värikäsitellään öljyvahoilla. Lehtikuusiparketti on viime aikoina kasvattanut suosiotaan ja sen kysyntä on selkeästi lisääntymässä tammiparketin ohessa.

Lehtikuusiparketti ja PEFC sertifiointi

Timberwisen lehtikuusiparketti valmistetaan Itävaltalaisesta lehtikuusesta (1), joka täyttää PEFC sertifioinnin asettamat vaatimukset. Asiakkaiden toivomuksesta käytämme tuotannossamme myös tiheäsyistä Siperian lehtikuusta, Larix Siberica (2). Laadukkaiden raaka-aineidemme ansiosta pystymme tarjoamaan asiakkaillemme korkeatasoisia ja kestäviä tuotteita. Valikoimme itse aina raaka-ainetoimittajat ja alueet joilta raaka-ainetta toimitetaan. Näin toimimalla varmistamme tuotteidemme korkean laadun.

Lehtikuusi ja värivaihtelu

HUOM! Lehtikuuselle on ominaista suuretkin värivaihtelut eri lautojen välillä. Sävyerot kattavat vaihtelun vaalean kellertävästä aina punertaviin sävyihin. Lehtikuusi on myös aina oksainen yleisilmeeltään. Lehtikuusta valmistetaan vain yhtenä vakiolajitelmana, jossa sallitaan puun luonnollinen syykuvio, värivaihtelu ja luonnollisten oksien lisäksi myös pyöreät yksittäiset oksapaikat ja kitatut pienet oksahalkeamat sekä pihkataskut. Kiinnostus lehtikuusiparkettia kohtaan on selvästi kasvanut ja viimeaikoina kun puulattiapuolella haetaan vaihtoehtoja pitkään vallalla olleeseen tammiparkettiin. Lehtikuusi on perinteinen puulattiamateriaali mutta silti hyvin muokattavissa myös nykyaikaisiin sisustuksiin. Värikäsittelyt tekevät lattiasta persoonallisen ja siihen on helppo yhdistää sitten joko perinteisempää tai modernimpaa sisustusta.

Lehtikuusiparkettien valikoima

Lehtikuusiparkettien valikoima on kerätty koosteeksi alla olevaan kuvakollaasiin, jossa tuotteet ovat Collectioneittain. Voit tutustua tuotteisiin Collection kohtaisilla sivuillamme tai tuotehaussamme. Lehtikuusiparkettien valikoimasta löytyy sekä vaaleita että värillisiä sävyjä. 

(1) Eurooppalainen lehtikuusi: Euroopanlehtikuusi on kotoisin Keski-Euroopan vuoristoista Alpeilta Karpaateille. Vuoristoalueiden lisäksi esimerkiksi Puolassa laji viihtyy myös alavammilla mailla. Suomessa euroopanlehtikuusta on kasvatettu kartanoiden puistoissa 1700-luvulta asti. Keski- ja Pohjois-Euroopassa sitä käytetään paljon metsäpuuna, mutta Suomessa käytetympi lehtikuusilaji on kuitenkin siperianlehtikuusi. Täällä euroopanlehtikuusta käytetään lähinnä koristepuuna. Maaperäksi kelpaa niin hiekka-, moreeni- kuin savimaakin. Soistuneilla paikoilla puu ei viihdy. Kasvupaikan on oltava valoisa.

(2) Siperian lehtikuusi: Siperianlehtikuusi (Larix sibirica) on lehtikuusien sukuun (Larix) kuuluva puu. Lajin suomenkielinen ja tieteellinen nimi ovat sikäli harhaanjohtavia, että sen luontainen levinneisyysalue ulottuu pitkälle Venäjän Euroopan puoleiseen osaan, läntisimmillään Äänisjärven tienoille. Tosin sen esiintyminen on satunnaista levinneisyysalueen länsiosissa; yhtenäisehköjä lehtikuusimetsiä on vasta Siperian puolella.  Se menestyy hyvin niin hiekka-, savi- kuin moreenimaassakin. Kasvupaikan on oltava valoisa. Soisia paikkoja siperianlehtikuusi ei siedä, kuten eivät muutkaan lehtikuusilajit. 

Lähde: Wikipedia